Doneren

stichting-god-in-action

 

Onder jullie zijn er mensen, die verlangen dat God jullie grote dingen toevertrouwt. Je wilt een nieuwe zaak beginnen, of een nieuw huis kopen of een auto. Je hebt dit of dat nodig, schoolgeld voor je kind. Er kunnen vele dingen nodig zijn en je wilt graag dat God in al jouw behoeften voorziet. Maar zelf geef je maar heel kleine beetjes aan God, terwijl je grote oogst terugverlangt. Maar zo werkt het niet.

 

Er staat: met dezelfde maat waarmee jij meet, zo zal ook jou toegemeten worden. Als jij met een klein theelepeltje aan God geeft, kun je geen scheppen vol of emmers terug verwachten. Zo werkt het niet. God gebruikt de maat die jíj gebruikt. En het goede daaraan is, dat God niet spreekt over de hoeveelheid van jouw gave, maar God kijkt naar de verhouding. God bekijkt de dingen verhoudingsgewijs. Dat betekent dus, ook al ben jij geen erg rijk persoon, als jij tien procent zou geven, dan geef je in de ogen van God meer dan een miljonair die duizend dollar geeft.

 

Het doet er dus niet toe hoeveel je nú hebt. Als jij percentagegewijs een grote gift begint te geven, en uitdeelt en andere mensen dient, kan ik je garanderen dat God datzelfde percentage zal gebruiken uit Zíjn overvloed om aan jou terug te gaan geven en dan kun jij bovennatuurlijke voorspoed gaan zien. Het is de vrijgevige ziel die verzadigd zal worden, niet degene die ophoopt. Het is als wij uitstrooien, dat wij zullen toenemen. Het is als wij de Heer vereren met onze winst, dat wij werkelijk voorspoedig beginnen te worden. Als jij echt de voorspoed wilt ontvangen, die God wil dat je hebt, zul je een stap in geloof moeten gaan nemen en beginnen met geven.

 

Lucas 6:38 Geef en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte en geschudde, ja, overlopende maat wordt in uw schoot geworpen! Want de maat die u voor anderen gebruikt, zal God voor u gebruiken.

 

2 Korintiërs 9:6-7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Informatie

Stichting God in Action
T: +31653877518

KvK: 60865091
Rekening (IBAN): NL12INGB0006449819
T.n.v. Stichting God in Action
RSIN: 854094179
 
Stichting God in Action is als gevolg van de ANBI-status geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dit betekent dat er géén belasting is verschuldigd over schenkingen. Dit maakt een gift extra interessant! Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst